Archipel

Beleef architectuur!

Open Monumentendag |3 projecten Lezing

© Filip Dujardin

Openingsfeest architecturaal parcours Bezoek

Poëzie van de Alledaagsheid Lezing

Metamorfose: transformaties / bewerkingen in Brugge Lezing

Klarté | Maes & Vandelannoote | maf architecten Lezing

/10/2017

Langs Vlaamse wegen #02 Reis

Op ontdekkingstocht in gebouwen Bezoek

Coussée & Goris architecten Lezing

Pleidooi voor een objectief onderzoek naar mogelijke herbestemming Varia

de petitie

© publiek domein
/2018

Enquête: Wie wil mee naar 日本 Japan? Reis

Enquête

Lezing Open Monumentendag |3 projecten

Hoofdkwartier Wit-Gele Kruis, Gent (Ledeberg)

Op zondag 10 september zetten duizenden monumenten in Vlaanderen traditiegetrouw hun deuren wijd open.
Archipel wil drie renovatieprojecten in de kijker stellen die op een hedendaagse wijze geslaagd omgaan met erfgoed. Drie projecten die in de diepte worden toegelicht door hun respectievelijke architecten.

Bezoek Openingsfeest architecturaal parcours

Concertgebouw, Brugge

Het Concertgebouw Brugge wordt een open huis. In 2002 opende het Brugse Concertgebouw de deuren. De architecturale parel van Robbrecht & Daem architecten evolueerde snel tot een bruisende ontmoetingsplek voor kunstliefhebbers, artiesten en de bedrijfswereld uit binnen- en buitenland. 15 jaar later, meer precies vanaf september 2017, geeft het Concertgebouw nu ook overdag zijn geheimen prijs.

Lezing Poëzie van de Alledaagsheid

NTB, Gent

Bij Archipel wordt PechaKucha een echte traditie. In de vorige 3 edities kwamen 33 jonge Vlaamse bureaus aan het woord voor een zeer jong en talrijk publiek. In deze vierde editie presenteren opnieuw een tiental jonge bureaus hun werk in het bijzondere format.

Lezing Metamorfose: transformaties / bewerkingen in Brugge

Concertgebouw, Brugge

Begin oktober organiseert Archipel ‘bouwkunst als versteende muziek’ binnen het seizoensthema “Metamorfose: transformaties/bewerkingen” van het concertgebouw Brugge. Architectuur en Muziek!
Nu er in Brugge op cultureel vlak een frisse en sprankelende wind waait, hopen wij dat doorheen de bouwkunst van deze zeven voorbeelden, ook de architecturale perceptie van de Bruggeling wordt geprikkeld.

Lezing Klarté | Maes & Vandelannoote | maf architecten

Budafabriek, Kortrijk

In samenwerking met Designregio Kortrijk en de intercommunale Leiedal organiseert Archipel eind oktober een architectuurlezing binnen de ‘week van het ontwerpen’.
Als derde luik van de reeks “jonge architecten aan het woord” selecteerden we drie veelbelovende bureaus uit de regio Kortrijk en geven hen een podium.

/10/2017

Reis Langs Vlaamse wegen #02

In het kader van het idee ‘Langs Vlaamse wegen’ verkennen we dit najaar ‘The Far East’. In echte pioniersstijl trekken we met camera, schetsboek en valies in de hand van Leuven, over Vlaams Brabant, het Hageland, Haspengouw, Hasselt, de Limburgse en Antwerpse Kempen naar Antwerpen of omgekeerd. Je mag je ook ditmaal verwachten aan de Archipel – signatuur van indrukwekkende architecturale highlights, maar ook onverwachte en minder gekende projecten.

Bezoek Op ontdekkingstocht in gebouwen

NTB, Gent

Naar aanleiding van de Kunstendag voor Kinderen organiseert Archipel voor de vijfde maal een workshop. Op die dag kunnen families met kinderen tot 12 jaar in heel Vlaanderen en Brussel kennismaken met kunst.

Lezing Coussée & Goris architecten

Stadsbibliotheek De Krook, Gent

De opening van de stadsbibliotheek ‘De Krook’ geeft Archipel de kans om in te zoomen op het werk van Coussée en Goris architecten. Na een rondleiding in het gebouw volgt een lezing onder de titel “natura naturans (vers une nature)”.

Varia Pleidooi voor een objectief onderzoek naar mogelijke herbestemming

de petitie

Na de beslissing van het Oostendse stadsbestuur om de bouwmeesterprocedure voor renovatie van het stedelijk zwembad stop te zetten en de aankondiging van de bouw van een nieuw zwembad dreigt de afbraak. Maar afbraak is onomkeerbaar.
Archipel pleit voor een objectief onderzoek naar een mogelijke herbestemming onder het motto: “Maak niet nogmaals de fout van een ondoordachte afbraak zonder grondige analyse!”

/2018

Reis Enquête: Wie wil mee naar 日本 Japan?

Enquête

Dit is een enquête naar de interesse voor de Japanreis.

We voorzien de reis 31 maart-14 april 2018 (paasvakantie) en eventueel een tweede reis 10-24 november 2018 bij grote interesse. Dit is geen inschrijving. We peilen graag naar het aantal geïnteresseerden.

SOS BRUTALISME…SOS ZWEMBAD OOSTENDE

Pleidooi voor een respectvolle herbestemming.

Poëzie van de alledaagsheid

Programma 2017: Cahier#005

Marc groet ’s morgens de dingen’ van Paul Van Ostaijen is haast letterlijk “Poëzie van de alledaagsheid”. Marc groet in de ochtend de dingen rondom zich. Er is veel meer. Het gaat niet enkel over kleine dagdagelijkse dingetjes, het gaat over verwondering, over oog voor detail, over het waardevolle van die kleine dingen, waardevol genoeg om ze te begroeten. Het gaat over verbeelding, los van de geschreven en ongeschreven regels van de maatschappij. Alles wordt mogelijk. Het wordt een rijke, creatieve en boeiende wereld net door het opmerken van die evidenties, die plotseling in het daglicht komen te staan en anders worden bekeken, anders worden geïnterpreteerd. De kleine dingen van het leven, van de alledaagsheid. Het ontroert. Het wordt plotseling herkenbaar. Eenvoudig. Naïef. Volmaakt onbevangen. Wat we doorheen de tijd als vanzelfsprekend aannamen, is uiteindelijk toch niet meer de gewoonste zaak van de wereld, maar wordt een voorrecht, een nieuwe bron, een nieuwe manier van kijken, een nieuwe manier om met de dingen om te gaan.

Kunnen we dit overbrengen naar architectuur? Kunnen we alledaagsheid dezelfde verwondering toeschrijven? Hoe kan dit geïnterpreteerd worden? Het woord alledaagsheid leunt enerzijds nauw aan bij ‘banaliteit’, maar draagt anderzijds ook de schoonheid van de dagelijkse handelingen in zich.
Is het niet de taak van een architect om deze dagdagelijkse handelingen vorm te geven? Zoals maf architecten schrijft in onze cahier: “We beseffen dat we als architecten een niet te onderschatten invloed hebben op het alledaagse leven. Daarin schuilt voor ons in de eerste plaats de “poëzie van de alledaagsheid”. We geven mee vorm aan woningen, werkomgevingen en publieke gebouwen die elke dag opnieuw het ruimtelijk kader vormen voor verschillende gebruikers.”
Collectief Noord gebruikt de term dagdagelijks als één van de vier thema’s waaronder hun website is georganiseerd. ‘Dagdagelijks’ staat naast ‘voetafdruk’, ‘typetrommel’ en ‘ironie’ en wordt als volgt omschreven: “Elk gebouw geeft uitdrukking aan het spanningsveld tussen de abstractie van een architectonische ambitie en de concreetheid van het dagdagelijkse. Gebouwen met te veel architectonische ambitie zijn evenmin interessant als gebouwen met te weinig.  Inspiratie is niet gebonden aan vakernst. Alles wat ooit gebouwd werd, kan in zijn letterlijkheid (of zelfs banaliteit) inspirerend werken. De inspiratie door het dagdagelijkse relativeert het discours van de specialisten over hun artefacten. Het gebouw dat naar het dagdagelijkse refereert, ontsnapt aan het label: architectuur voor architecten. De fascinatie voor het dagdagelijkse brengt echtheid en authenticiteit in gebouwen en klaarheid en oprechtheid in het debat erover.”

Wat maakt architectuur in Vlaanderen internationaal populair? Ligt het aan de beperkte bouwbudgetten die tot creativiteit met materialen en bouwoplossingen noopten? Ligt het aan het langzame ontluiken van een bewustwording mede mogelijk gemaakt door o.a. het bouwmeesterschap? Aan de complexe sites en ingewikkelde regelgevingen die architecten erin getraind hebben binnen deze moeilijkheidsgraden eenvoudige oplossingen te vinden? Aan het feit dat de architect in Vlaanderen geen behoefte heeft om met zijn architectuur te schreeuwen, maar eerder opteert voor authenticiteit dan originaliteit?

Leo Van Broeck verwijst in dit verband naar het inzetten op kwaliteit in de plaats van op vorm. “Met gezond verstand de juiste middelen gebruiken om maatschappelijke meerwaarde te genereren in de plaats van ‘origineel’ of vernieuwend te willen zijn”.

Zijn de volgende woorden van bOb Van Reeth niet ontzettend relevant? “Alledaagsheid: Ik vermoed dat het zoeken is naar het stille antwoord op de bestaanswil van de opdracht, de noodzaak ervan, de raison d’être. Nobele eenvoud, stille grandeur.”

Archipel wil een werkjaar lang stil staan bij het alledaagse, bij het dagdagelijkse, bij de verwondering van kleine dingen, …

We hopen onze passie te mogen delen.
Hera Van Sande